NASIR POYAN
پزشکی وپزشکان گیلان- دکترعلی فروحی و ناصر پویان

هرچند درباره ی سوابق پزشکی گیلان و گسترش آن تا پایتخت کشور ما و افشاندن طب و طبابت توسط طبیبان حکیم و ادیب و دانشمند گیلانی در شبه قاره ی هند، سخنها گفته شده، اما لازم است اشاره کنیم که در اواسط دوره...

نبرد جام جهانی فرانسه:1998

  ورزش جهانی دستجمعی پرتحرک فوتبال، در چند دهه اخیر میان مردم جهان به ویژه جوانان محبوبیت و جذابیت فوق تصور یافته و هیچ ورزشی این چنین تاکنون طرفداران خاص و عام نداشته ,,,است. از نظر سادگی نیز هیچ یک از...

پروفسور ناصر پویان در لندن

پروفسور ناصر پویان در لندن

فصلنامه پژوهشی – تحلیلی و خبری سرمد،ناصر پویان

آبله را از قدیم می شناختند؛ محمد بن زکریای رازی آن را توصیف کرده است. تا همین پنجاه شصت سال پیش هرگاه در جایی به صورت همه گیر بروز می کرد عده کثیری را راهی گورستانها کرده، آسیب های وحشتناکی به بشر وارد می ساخت. آبله...

فصلنامه پژوهشی – تحلیلی و خبری سرمد، ناصر پویان

گیلان معروف به هند ایران، سرزمین سرسبز و دل انگیزی است که به کوههای البرز تکیه زده و سفید رودش در پای آن، به دریای خزر می ریزد. جنگل های انبوه و مناظر بدیع و شگفت انگیزش به همراه جلوه گاه کمال و طراوت و...