NASIR POYAN
روناک معزز

پروفسور ناصر پویان در اتاق کارش و روناک معزز 

خاندان پویان

پروفسور ناصر پویان در کنار اعضای خانواده‌اش

عکسهایی مربوط به بهداشت

چند قطعه عکس مربوط به موارد بهداشتی و درمانی با دست‌خط پروفسور ناصر پویان

بهداشت و درمان در کتاب گیلان

بهداشت و درمان در کتاب گیلان

پرستش گاو در هندوستان

عکسی از پرستش گاو در هندوستان پژوهش استاد ناصر پویان