NASIR POYAN
بزرگان

دو قطعه عکس از بزرگان و زیرنویس عکسها با دست‌خط پروفسور ناصر پویان

و پژوهش ایشان

چند نمونه عکس

چند قطعه عکس از پروژه‌های بهداشتی و درمانی، پژوهش پروفسور ناصر پویان. زیرنویس عکس‌ها دست‌خط ایشان می‌باشد

طلاهای تام، بچه ای در آتش، کشتی در چنگال صخره ها

کتابی که پیش روی خود دارید مشتمل بر سه داستان آموزنده شیرین و جذاب می باشد که از کتاب «500 واژه سرجمله» (از انتشارات دانشگاه آکسفورد انگلستان) از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شده است. هدف اصلی از...

آمار بهداشتی و دموگرافی

در حال حاضر که کشور عزیز ما در رشته های مختلف راه ترقی و پیشرفت را در پیش گرفته است توسعه تشکیلات آماری بویژه آمار بهداشتی و حیاتی از نظر پیشرفت بهداشت لازم و واجب است.
لذا مسئولیت هر رشته ای از...

مقاله‌ی استادناصرپویان در ماهنامه‌ی پژوهشی، تحلیلی و خبری سرمد (نشریه 21)

داستان‌های کوتاه

نگارش: استاد ناصر پویان