NASIR POYAN
نبرد جام جهانی فرانسه

ورزش دستجمعی و پرتحرک فوتبال، در چند دهه اخیر میان مردم جهان به ویژه جوانان محبوبیت و جذابیت فوق تصور یافته و هیچ ورزشی این چنین تاکنون طرفداران خاص و عام نداشته است. از نظر سادگی نیز هیچ یک از رشته های ورزشی عصر حاضر به پای ورزش فوتبال نمی رسد. در این ورزش پرتلاش و هیجان انگیز 22 ورزشکار همراه یک داور و یک توپ ساده چرمی حدود نیم کیلوگرمی، در زمینی مستطیل شکل پوشیده از چمن مخصوص بازی میکنند. در هر بازی 90 دقیقه ای، عده کثیری جوان و میانسال و سالمند فقیر و غنی؛با مردمانی دارای نژادها و زبانها؛ ادیان و آیینهای گوناگون در یک ورزشکار گرد می آیند و به تماشا و تشویق اعضای تیم مورد علاقه خود می پردازند؛ صدها برابر آن نیز در پای گیرنده های تلویزیونی مشتاقانه مسابقه را تماشا می کنند؛ در مسابقات بزرگ نظیر جام جهانی، گاه مخاطبان فوتبال به میلیاردها تن می رسد. به گفته کارشناسان ورزشی، فوتبال فقط به بازی و جذب میلیونها و میلیاردها تماشاگر و مخاطب رادیویی و تلویزیونی و مطبوعاتی محدود نمی شود، بلکه ابعاد اقتصادی و اشتغال آن نیز بسیار گسترده است. مثلاً، وابستگی رسانه های گروهی و سازمان های تبلیغاتی؛ بازیکنان و مربیان و داوران و کارکنان تشکیلات ورزش فوتبال؛ و تولید کنندگان وسایل و لوازم ورزشی را می توان به عنوان بخشی از ابعاد مذکور یاد کرد.